O strzelnicy

Strzelnica składa się z pięciu osi strzeleckich przeznaczonych do strzelań pistoletowych i karabinowych. Obiekt jest pełno wymiarowy do uprawiania konkurencji olimpijskich w dyscyplinach karabinu i pistoletu. Są m.in. to konkurencje karabin dowolny, karabin sportowy, karabin pneumatyczny, pistolet dowolny, pistolet sportowy, pistolet szybkostrzelny oraz pistolet pneumatyczny strzelany przez kobiety i mężczyzn.

Strzelania karabinowe głównie odbywają się na osi 50 m przeznaczonej do konkurencji kulowych gdzie można postawić 5 zawodników jednocześnie. Strzelania pneumatyczne odbywają się na osi 10 m o pojemności 10 stanowisk.

Strzelania pistoletowe odbywają się na dwóch osiach kulowych długości 25 m i pojemności 10 stanowisk. Są to osie najczęściej eksploatowane z powodu większego zainteresowania pistoletem niż karabinem. Do opisywanych strzelań pistoletowych należy dodać jeszcze strzelania na osi pneumatycznej która do nauki strzelania jest osią najważniejszą ponieważ tam uczy się przyszłego strzelca podstawowych zachowań związanych z obchodzeniem się z bronią oraz postaw strzeleckich.

Na wyżej opisywanym obiekcie znajduje się dobrze wyposażony oraz zabezpieczony Magazyn Broni w którym to przechowuję się broń strzelecką oraz amunicję. Magazyn jest wyposażony w elektroniczny dozór pod postacią uzbrojonej jednostki jaką jest Akademia Marynarki Wojennej. Na stanie Magazynu Broni znajduje się wiele jednostek broni przeznaczonych głównie do szkolenia młodych adeptów strzelectwa sportowego. Należy wymienić takie jednostki broni długiej jak karabinki CZ Brno z wymiennymi magazynkami, KK 150, SM 2, Ural oraz Anschutz. Z zakresu broni krótkiej to najbardziej odpowiednią bronią do szkolenia są pistolety MCM Margolin, Walther, Hammerli, Feinwerkbau.

Z broni dużego kalibru to PM 98M Glauberyt, Glock 17 i 19, P 83, Cz 75, Cz 82, Cz 100, poza tym strzelby gładkolufowe typu Bock oraz Pomp Action.

Wyżej opisany obiekt jest obiektem z dużymi tradycjami strzeleckimi które to sięgają lat 70 i 80 ubiegłego wieku głownie za sprawą strzelców rangi olimpijskiej. Aktualnie w skład kadry szkoleniowej wchodzą trenerzy Kadry Narodowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a zawodnicy stanowią najlepszą ekipę pistoletową w Polsce z uwagi na ilość zdobytych medali na corocznych Mistrzostwach Polski.